Alarmni sustavi

Alarmni sustavi

Alarmi su naprave čija je zadaća upozoravanje na neka najčešće neželjena stanja.
Postoji mnoštvo različitih alarma, svjetlosnih, zvučnih, vibrirajućih, ili u obliku elektroničke informacije .
Upozorenja na preniske temperature do previsoke, upozorenje na prisutnost raznih plinova, dima, SOS dojave ili dojavljivanje kritičnih vrijednosti pri praćenju stanja pacijenta u bolnici.
Susrećemo protuprovalne i protuprepadne, vatrodojavne i protupoplavne alarme.
Najčešći oblik alarma, i zbog toga najčešća asocijacija na pojam alarmnih uređaja jesu upravo protuprovalni uređaji koji svjetlosno i zvučno, te raznim telefonskim, radio ili  GSM dojavama uzbunjuju čuvare ili vlasnike neke imovine.