ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKAU skladu s člankom 37. Opće uredbe o zaštiti podataka (SL 119,4.5.2016) odlukom Uprave CDS Bond-a d.o.o. imenovan je službenik za zaštitu podataka.


Kontakt podaci:

CDS BOND D.O.O.
Ožujska 10
10 000 Zagreb

Službenik za zaštitu podataka
Broj telefona: 099/3302-777
e-mail: szzop@bond.hr

Ožujska 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3643 201

Fax: 01 3643 649

Email: bond-zagreb@bond.hr

Dežurna služba 0-24

Tel: 01 3643 201

Email: bond-rijeka@bond.hr

Matice Hrvatske 1 , 21000 Split

Dežurna služba 0-24: 021 474  777

Email: Email: bond-split@bond.hr

24/7

Tehnička podrška