TJELESNA ZAŠTITA

Naručiteljima pružamo slijedeće usluge:

  • nadzor nad ulaskom i izlaskom zaposlenika i stranaka u i iz štićenog prostora
  • sprečavanje i otkrivanje štetnih pojava i protupravnih radnji koji mogu ugroziti osobe i imovinu naručitelja
  • poduzimanje mjera zaštite radi otklanjanja štetnih pojava i protupravnih radnji, te ostale zaštitarske poslove po zahtjevu naručitelja u skladu s odredbama Zakona o privatnoj zaštiti
  • Redarske usluge i osiguravanje javnih okupljanja

Ožujska 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3643 201

Fax: 01 3643 649

Email: bond-zagreb@bond.hr

Dežurna služba 0-24

Tel: 01 3643 201

Email: bond-rijeka@bond.hr

Matice Hrvatske 1 , 21000 Split

Dežurna služba 0-24: 021 474  777

Email: Email: bond-split@bond.hr

24/7

Tehnička podrška