TEHNIČKA ZAŠTITA

Poslovi tehničke zaštite obavljaju se uporabom tehničkih sredstava za sprečavanje protupravnih radnji usmjerenih prema osobama ili imovini koji se osiguravaju, odnosno štite, a odnose se na sljedeće

  • protuprovalne, protuprepadne i protudiverzijske tehnike
  • zaštitu ljudi i čovjekova okoliša
  • zaštitu podataka i dokumentacije
  • zaštitu nedopuštenog pristupa u štićene prostore i objekte
  • zaštitu od unošenja eksplozivnih, ionizirajućih i drugih opasnih materija
  • zaštitu od iznošenja, odnosno otuđenja štićenih predmeta i stvari

Pod sigurnosnom opremom se podrazumijeva sva jednostavna, ali i vrlo suptilna, složena i kompleksna mehanička, elektronička i druga oprema za različite oblike i nivoe nadzora. Prema nekim podacima, koji obuhvaćaju analize ulaganja u ovaj sektor, dolazi se do podatka da je ukupna vrijednosti tržišta u Hrvatskoj oko 160 milijuna eura.

U ovo vrijeme, najpoznatiji i najviše primjenjivani oblik sigurnosne opreme su sigurnosne brave različitih izvedbi i rješenja. Već je opće poznato i opće prihvaćeno da različita rješenja alarmnih sistema danas predstavljaju najveći sektor na tržištu sigurnosne opreme.

Ožujska 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3643 201

Fax: 01 3643 649

Email: bond-zagreb@bond.hr

Dežurna služba 0-24

Tel: 01 3643 201

Email: bond-rijeka@bond.hr

Matice Hrvatske 1 , 21000 Split

Dežurna služba 0-24: 021 474  777

Email: Email: bond-split@bond.hr

24/7

Tehnička podrška