TEHNIČKA ZAŠTITA

TEHNIČKA ZAŠTITA

Moderni sustavi videonadzora omogućuju praćenje i snimanje svih događaja (koji ostaju u uređaju i po nekoliko mjeseci) u i oko Vašeg poslovnog prostora ili kuće, a sve se slike pohranjuju digitalno u centralni uređaj videonadzornog sustava.

Smještaj kamera unutar poslovnog prostora djeluje dvojako: proaktivno – jer značajno smanjuje sam pokušaj krađe, i represivno – jer u slučaju krađe postoji video zapis koji omogućava identifikaciju počinitelja. Posebice je uspješna kombinacija konvencionalnih kamera s onima skrivenim u pregradama, detektorima ili kuglama.

DOJAVNI CENTAR

DOJAVNI CENTAR

Poslovi tehničke zaštite obavljaju se uporabom tehničkih sredstava za sprečavanje protupravnih radnji usmjerenih prema osobama ili imovini koji se osiguravaju, odnosno štite, a odnose se na sljedeće

TJELESNA ZAŠTITA

TJELESNA ZAŠTITA

Naručiteljima pružamo slijedeće usluge: nadzor nad ulaskom i izlaskom zaposlenika i stranaka u i iz štićenog prostora, sprečavanje i otkrivanje štetnih pojava i protupravnih radnji koji mogu ugroziti osobe i imovinu naručitelja, poduzimanje mjera zaštite radi otklanjanja štetnih pojava i protupravnih radnji, te ostale zaštitarske poslove po zahtjevu naručitelja u skladu s odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.

Zadovoljnih klijenata
Štičenih objekata
Instaliranih sustava
Godina s Vama

Ožujska 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01 3643 201

Fax: 01 3643 649

Email: bond-zagreb@bond.hr

Dežurna služba 0-24

Tel: 01 3643 201

Email: bond-rijeka@bond.hr

Matice Hrvatske 1 , 21000 Split

Dežurna služba 0-24: 021 474  777

Email: Email: bond-split@bond.hr

24/7

Tehnička podrška